Pettrainingbg.com   Dog Training Model 02

Pettrainingbg.com Dog Training Model 02

Articles, Blog , , , , , , , , , 0 Comments


www.pettrainingbg.com Нашийник за дресура и обучение Dog Training Model: 02 Буксата за зареждане на дистанционното се намира в долната му част Нашийника разполага с две дупчици, едната е букса за зареждане а другата бутон за включване Извадете тестовата лампичка от комплекта Включете дистанционното чрез натискане на бутон “MODE” Нагласете на вибрация с ниво над 000 Чрез уреда в комплекта натиснете бутона за включване еднократно След като чуете звуков сигнал от нашийника натиснете бутон “Y” на дистанционното веднъж за да се свържат устройствата и втори път за да изпробвате вибрацията Сега нагласете режима на работа на “ток” чрез бутон “MODE” на дистанционното и на ниво над 000 Допрете тестовата лампичка до електродите на нашийника Натиснете бутон “Y” на дистанционното Чрез еднократно натискане на бутона за включване вие рестартирате нашийника и можете да го свържете отново към същото или друго дистанионно Чрез задържане на бутона изключвате нашийника Поставете нашийника върху устройството Продукта е готов за работа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *